NĂM 2015 NHẬP KHẨU MÁY XÂY DỰNG TĂNG MẠNH

Năm 2015, tình hình kinh tế vĩ mô đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68 % so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng trưởng từ các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét.

Trong mức tăng trưởng chung, khu công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm 2014, đóng góp 3,20 điểm %. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm 2014, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,06%. Đặc biệt, ngành xây dựng có mức tăng 10,82%, đây là mức tăng cao nhất từ năm 2010.

Tổng chi NSNN tính đến 15/12/2015 đạt 1.064 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển 162 nghìn tỷ đồng (bằng 83,1%, riêng chi cho đầu tư xây dựng cơ bản 157,5 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%)

Những yếu tố trên đã tác động đến nhu cầu về máy móc phụ tùng phục vụ thi công các công trình xây dựng. Theo đó, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014, ước tính đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Lượng máy xây dựng nhập khẩu qua các tháng trong năm 2015 đều đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Ước tính, tháng 12/2015, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đạt 2.218 chiếc với trị giá 41,29 triệu USD, tăng 11,46% về lượng và 2,87% về trị giá so với tháng 11/2015, nâng tổng lượng máy xây dựng nhập khẩu trong năm 2015 đạt 23.401 chiếc với trị giá 491,06 triệu USD, tăng 50,31% về lượng và 45,78% về trị giá so với năm 2014.

Cơ cấu chủng loại

Tháng 11/2015, chỉ có chủng loại xe lu giảm, nhập khẩu hai chủng loại máy xúc đào và máy ủi đề tăng so với tháng 10/2015. Cụ thể:

Máy xúc đào

Theo thống kê, nhập khẩu chủng loại máy xúc đào về nước ta trong tháng 11/2015 đạt 1.778 chiếc với trị giá 33,40 triệu USD, tăng 22,28% về lượng và 15,72% về trị giá so với tháng 10/2015, tăng 63,57% về lượng và 41,27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 11 tháng năm 2015 , nhập khẩu máy xúc đào về nước ta đạt 17.361 chiếc với trị giá 365,68 triệu USD, tăng 62,68% về lượng và 64,62% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 11/2015, có 4 nhãn hiệu máy xúc đào nhập khẩu về nước ta đạt trên 1000 chiếc đó là Komatsu, Hitachi và Doosan. Nhập khẩu những nhãn hiệu máy xúc đào đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Trong top 10 nhãn hiệu máy xúc đào nhập khẩu về nước ta trong 11 tháng năm 2015 chỉ có duy nhất nhãn hiệu Daewoo giảm so với cùng kỳ năm 2014, các nhãn hiệu đều tăng. Theo thống kê, nhập khẩu máy xúc đào Daewoo trong 11 tháng năm 2015 đạt 457 chiếc với trị giá 7,93 triệu USD, giảm 6,16% về lượng và 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014,

Xe lu, máy lu

Tháng 11/2015, nhập khẩu chủng loại xe lu về nước ta đạt 104 chiếc với trị giá 3,48 triệu USD, giảm 20,00% về lượng và 11,87% về trị giá so với tháng 10/2015, giảm 26,76% về lượng nhưng tăng 13,72% về trị giá so với cùng kỳ nưm 2014. Tính chung trong tháng 11 năm 2015, nhập khẩu chủng loại xe lu đạt 2.017 chiếc với trị giá 54,62 triệu USD, tăng 8,03% về lượng nhưng giảm 2,67% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Những nhãn hiệu xe lu được nhập khẩu nhiều nhất về nước ta trong 11 tháng năm 2015 là Sakai (407 chiếc); Dynapac (384 chiếc); HAMM (371 chiếc); Bomag (188 chiếc)…

Máy ủi

Nhập khẩu chủng loại máy ủi trong tháng 11/2015 đạt 68 chiếc với trị giá 2,60 triệu USD, tăng 51,11 về lượng và 121,81 % về trị giá so với tháng 10/2015, tăng 4,62 về lượng và 128,29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 11 tháng năm 2015, nhập khẩu máy ủi về nước ta đạt 862 chiếc với trị giá 24,20 triệu USD, tăng 27,14% về lượng và 49,85% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Chiếm đến 88% tổng lượng máy ủi nhập khẩu về nước ta là hai nhãn hiệu Komatsu và Mitsubishi. Nhập khẩu hai nhãn hiệu máy ủi này đều tăng so với cùng kỳ năm 2014.

Thị trường cung cấp

Tháng 11/2015, nhập khẩu máy xây dựng từ 3 thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều tăng so với tháng 10, nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Singapore giảm so với tháng 10. Cụ thể:

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Nhật Bản trong tháng 11/2015 đạt 1.183 chiếc với trị giá 19,30 triệu USD, tăng 25,58% về lượng và 32,17% về trị giá so với tháng 10/2015; tăng 65,69% về lượng và 56,20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 11 tháng năm 2015, nhập khẩu máy xây dựng từ Nhật Bản đạt 12.082 chiếc với trị giá 206,24 triệu USD, tăng 59,08% về lượng và 70,38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu máy xây dựng từ Hàn Quốc trong tháng 11/2015 đạt 302 chiếc với trị giá 7,88 triệu USD, tăng 22,27% về lượng và 41,38% về trị giá so với tháng 10/2015; tăng 15,71% về lượng và 5,94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng máy xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 11/2015 đạt 221 chiếc với trị giá 3,09 triệu USD, tăng 24,16% về lượng nhưng giảm 42,66% về trị giá so với tháng 10/2015, tăng 33,13% về lượng nhưng giảm 14,90% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 11 tháng năm 2015, nhập khẩu máy xây dựng từ Trung Quốc đạt 2.324 chiếc với trị giá 46,51 triệu USD, tăng 53,60% về lượng và 52,55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh nghiệp nhập khẩu

11 tháng đầu năm 2015 có 716 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu về nước ta. Trong đó, có 3 doanh nghiệp đạt trị giá trên 10 triệu USD đó là Công ty TNHH Thiết bị nặng Marubeni (25,21 triệu USD), Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu Tuyên Quang (12,20 triệu USD) và Công ty TNHH Thương mại – tài chính Hải Âu (12,11 triệu USD).