Nhập khẩu máy xây dựng đạt mức cao nhất kể từ năm 2012

Bất động sản, giao thông và xây dựng diễn ra sôi động trong quý I/2015 đã tác động đến nhu cầu về máy móc phục vụ các công trình giao thông và xây dựng. Nhập khẩu máy xây dựng trong quý 1/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014, đạt 4.612 chiếc với trị giá 103,33 triệu USD.

Kinh tế nước ta trong quý 1/2015 đã đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng GDP quý 1 ước đạt 6,03%, cao nhất với cùng kỳ 5 năm trước đây, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, với mức tăng 8,25% (gần gấp đôi mức tăng cùng kỳ). Cũng trong 3 tháng đầu năm 2015, nhiều dự án giao thông lớn được triển khai, chính điều này đã tác động lớn nhu cầu về máy móc phục vụ cho công trình giao thông và xây dựng. Nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong quý I/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 và trong tháng 3/2015 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2012 (1878 chiếc).

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 3/2015 đạt 1.878 chiếc với trị giá 49,18 triệu USD, tăng 52,81% về lượng và 79,39% về trị giá so với tháng trước, tăng 54,57% về lượng và 68,48% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong quý 1/2015, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đạt 4.612 chiếc với trị giá 103,33 triệu USD, tăng 44,89% về lượng và 38,70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Qúy 2/2015, các công trình giao thông và xây dựng sẽ hoạt động nhộn nhịp trở lại và thông thường hàng năm đây là thời điểm các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu máy xây dựng. Dự báo nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong quý 2/2015, ước đạt 1.500 chiếc/tháng.

Cơ cấu chủng loại: Qúy I/2015, chỉ có chủng loại xe lu nhập khẩu về nước ta giảm về trị giá, các chủng loại còn lại tăng mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể :

Máy xúc đào : Theo thống kê, nhập khẩu chủng loại máy xúc đào về nước ta trong tháng 3/2015 đạt 1.531 chiếc với trị giá 40,69 triệu USD, tăng 46,37% về lượng và 70,00% về trị giá so với tháng trước, tăng 56,86% về lượng và 93,20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Qúy 1/2015, chỉ duy nhất nhãn hiệu máy xúc đào Komatsu nhập khẩu về nước ta đạt lượng trên 1.000 chiếc, có 6 nhãn hiệu đạt lượng nhập khẩu trên 100 chiếc.

Nhập khẩu máy xúc đào Komatsu trong quý 1/2015 đạt 1.106 chiếc với trị giá 31,85 triệu USD, tăng 57,77% về lượng và 92,34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu máy xúc đào Kobelco trong tháng 3/2015 đạt 159 chiếc với trị giá 3,84 triệu USD, tăng 28,23% về lượng và 56,25% về trị giá so với tháng trước, tăng 41,96% về lượng và 58,97% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Trong top đầu, nhãn hiệu đạt tăng trưởng mạnh nhất là máy xúc đào DOOSAN. Qúy 1/2015, nhập khẩu máy xúc đào DOOSAN đạt 343 chiếc với trị giá 13,60 triệu USD, tăng 110,43% về lượng và 121,08% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Những năm trước, nhập khẩu máy xúc đào DAEWOO về nước ta tăng mạnh và là một trong những nhãn hiệu máy xúc đào được nhập khẩu nhiều nhất về nước ta. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, nhập khẩu nhãn hiệu máy xúc đào này giảm mạnh. Qúy I/2015, nhập khẩu máy xúc đào DAEWOO đạt 89 chiếc với trị giá 1,77 triệu USD, giảm 33,08% về lượng và 44,01% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Xe lu, máy lu: Theo thống kê, tháng 3/2015, nhập khẩu xe lu, máy lu đạt 203 chiếc với trị giá 5,18 triệu USD, tăng 63,71% về lượng và 107,91% về trị giá so với tháng trước, tăng 24,54% về lượng nhưng giảm 17,24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Dynapac là nhãn hiệu xe lu được nhập khẩu nhiều nhất về nước ta trong quý 1/2015, và đây cũng là nhãn hiệu duy nhất đạt lượng nhập khẩu trên 100 chiếc.

Qúy 2/2015, nhập khẩu xe lu Sakai giảm 30,28% về lượng và 46,20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014, đạt 99 chiếc với trị giá 3,13 triệu USD.

Tháng 3/2015, nhập khẩu xe lu HAMM đạt 22 chiếc với trị giá 594 nghìn USD, tăng 15,79% về lượng và 3,75% về trị giá so với tháng trước, tăng 10.00% về lượng nhưng giảm 45,57% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Máy ủi : Theo thông kê, nhập khẩu máy ủi về nước ta trong tháng 3/2015 đạt 79 chiếc với trị giá 3,00 triệu USD, tăng 51,92% về lượng và 234,04% về trị giá so với tháng trước, tăng 61,22% về lượng và 151,61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Như thường lệ, trong các nhãn hiệu máy ủi nhập khẩu về nước ta trong quý 1/2015, chiếm đa số là máy ủi Komatsu (chiếm 83% tổng lượng), đạt 167 chiếc với trị giá 3,51 triệu USD, tăng 34,68% về lượng và 30,47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Thị trường cung cấp:

Chiếm 60% tổng lượng máy xây dựng nhập khẩu trong quý I/2015 là từ thị trường Nhật Bản, đạt 2.761 chiếc với trị giá 50,04 triệu USD, tăng 57,86% về lượng và 71,40 về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 3/2015 đạt 289 chiếc với trị giá 8,85 triệu USD, tăng 38,94% về lượng và 20,80% về trị giá so với tháng trước, tăng 26,20% về lượng và 25,99% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 3/2015, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc đạt 207 chiếc với trị giá 4,57 triệu USD, tăng 84,82% về lượng và 85,96% về trị giá so với tháng trước, tăng 56,82% về lượng và 47,34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng máy xây dựng từ thị trường Mỹ trong tháng 3/2015 đạt 60 chiếc với trị giá 1.55 triệu USD, giảm 4,76% về lượng nhưng tăng 19,50% về trị giá so với tháng trước, tăng 5,26 về lượng và 5,61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh nghiệp nhập khẩu

Qúy I/2015, có 349 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta. Trong đó, có 23 doanh nghiệp đạt trị giá trên 1 triệu USD.

Đứng đầu về trị giá nhập khẩu trong quý 1/2015 là Công Ty TNHH SX Và Kinh doanh xuất nhập khẩu Tuyên Quang, đạt 4,33 triệu USD. Tiếp theo là các doanh nghiệp, Công ty TNHH thiết bị năng Marubeni (4,31 triệu USD), Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hanco (4,14 triệu USD), Công Ty TNHH Thương Mại_Tài Chính Hải Âu (2,48 triệu USD)….