Bánh răng hộp số
Bánh răng hộp số 2Bánh răng hộp số 3Bánh răng hộp số 4Bánh răng hộp số 5

Bánh răng lai biến mô

Phụ tùng Bánh răng lai biến mô của Máy xây dựng Hải Âu.