Bánh răng mặt trời 4
Bánh răng mặt trời 3Bánh răng mặt trời 2Bánh răng mặt trời

Cầu

Phụ tùng Cầu – Bánh răng mặt trời của Máy xây dựng Hải Âu.