Củ đề
Củ đề 2

Củ đề

Phụ tùng Động cơ – Củ đề của Máy xây dựng Hải Âu.