Dây curoa
Dây curoa 2Dây curoa 3

Dây curoa và ống nước

Phụ tùng Động cơ – Dây curoa và ống nước của Máy xây dựng Hải Âu.