Phớt sửa chữa 4
Phớt sửa chữa 3Phớt sửa chữa 2Phớt sửa chữa

Gioăng, phớt đại tu hộp số

Phụ tùng Gioăng, phớt đại tu hộp số của Máy xây dựng Hải Âu.