Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng 2
Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng la-zang-2

La-zăng cho lốp xúc lật nhỏ

Phụ tùng La-zăng cho lốp xúc lật nhỏ của Máy xây dựng Hải Âu.