Máy phát điện 2
Máy phát điệnMáy phát điệnMáy phát điện 4

Máy phát điện

Phụ tùng Động cơ – Máy phát điện của Máy xây dựng Hải Âu.