Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng

Phanh xúc lật nhỏ

Phụ tùng Phanh cho xúc lật nhỏ của Máy xây dựng Hải Âu.